α,α-Diphenyl-N-methyl-L-prolinol ≥98.0%

Supplier: TCI America

H0768-1G H0768-100MG H0768-5G
TCH0768-1GEA 289.14 CAD
TCH0768-1G TCH0768-100MG TCH0768-5G
α,α-Diphenyl-N-methyl-L-prolinol ≥98.0%
α,α-Diphenyl-N-methyl-L-prolinol

CAS Number: 110529-22-1
MDL Number: MFCD00145245
Molecular Formula: C18H21NO
Molecular Weight: 267.37
Purity/Analysis Method: >98.0% (GC)
Form: Crystal
Melting point (°C): 71
Specific rotation [a]20/D: 55 deg (C=1, CHCl3)


Product Categories: Synthetic Organic Chemistry, Asymmetric Organocatalysts
Other Product Names / Synonyms: (S)-(+)-Diphenyl(1-methylpyrrolidin-2-yl)methanol

Formula: C₁₈H₂₁NO
Melting Pt: 71 °C
MDL Number: MFCD00145245
CAS Number: 110529-22-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=896da237e6a0bc078273f140734daccaedea32e4&vid=896da237e6a0bc078273f140734daccaedea32e4&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Specification Test Results

Purity/Analysis Method 98.0% (GC)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Learn more About VWR