(β,β-Dimethylacryl)shikonin ≥90.0% (by HPLC)

Supplier: TCI America

Synonyms: 5,8-Dihydroxy-2-[1-(β,β-dimethylacryloyloxy)-4-methyl-3-pentenyl]-1,4-naphthalenedione

D2118-100MG
TCD2118-100MGEA 145.5 CAD
TCD2118-100MG
(β,β-Dimethylacryl)shikonin ≥90.0% (by HPLC)
(beta,beta-Dimethylacryl)shikonin

CAS Number: 24502-79-2
MDL Number: MFCD00143687
Molecular Formula: C21H22O6
Molecular Weight: 370.40
Purity/Analysis Method: >90.0% (HPLC)
Form: Crystal
Melting point (°C): 103


Product Categories: Bioscience, Crude Medicine Ingredients for Research and Experimental Use, Others (Phytochemicals)
Other Product Names / Synonyms: 5,8-Dihydroxy-2-[1-(beta,beta-dimethylacryloyloxy)-4-methyl-3-pentenyl]-1,4-naphthalenedione

Formula: C₂₁H₂₂O₆
Melting Pt: 103 °C
MDL Number: MFCD00143687
CAS Number: 24502-79-2
https://ca.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/88/99/28978899.jpg

Order Now

Specification Test Results

Purity/Analysis Method 90.0% (HPLC)

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Learn more About VWR